Kenîsa Netewî (folkekirken) û civakên din yên ayînî dişeyn ji 18. Gulana 2020an ve dîsan kenîsan, kenîştan, camî û ciyên din bo civakê vekin.

Kenîsa Netewî (folkekirken) û civakên din yên ayînî dişeyn ji 18. Gulana 2020an ve dîsan kenîsan, kenîştan, camî û ciyên din bo civakê vekin.

Kenîsa Netewî (folkekirken) û civakên din yên ayînî dişeyn ji 18. Gulana 2020an ve dîsan kenîsan, kenîştan, camî û ciyên din bo civakê vekin.

Li vir rênimayên esasî yên bo vebîna bi mesîlîyet ya Kenîsa Netewî û civakên din yên ayînî hene. Hun dişeyn rênimayan bi tevayî li ser malpera Wezareta Kenîsê bibînin (bo danîmarkîya wê vêrê bitikîne).

Heger ku şik û gûmana te li ser hebît, ka wateya van rênimayan bo te û derfetên te

yên bo bicîanîna erkên ayînî çi ne, tu dişey bi rêya xeta pêyendîyên rasterast (hotline) pêwendî li gel me deynê.

Qedexekirina kombînan/civînan bo Kenîsa Netewî û civakên din yên ayînî di lokalên wan bi xwe de derbas nabê. Bi eynî şêweyî dîsan qedexekirina kombînan li derve li ser goristanî/mezelî û di dema axspartina kesekî/a mirî de jî derbas nabê û li xwe nagirê.

Eve jî vê derfetê didê:

. Dûayan, hîbadetê, nimêja înê, komcivînên li kenîsê, axaftina li gel keşeyî û kesên din yên ayînî, tefkîrên ayînî yên kesane û hwd.

. Helalkirin, morkirin, zewac, lihevkombîna li ser goristanî, binaxkirin û erkên din yên

ayînî.
. Çalakîyên din yên ayînî li kenîsan, kenişteyan,

camîyan, li mal û salonên ayînî û li lokalên dîtir.

Çalakîyên li derve – ji bilî lihevkombîna li ser meytî û binaxkirina meytan – pêwîste li gor rênimayên qedexekirina kombînan bê domandin.

Bo çalakîyên li hîndir jî, pêwîste lokalên ku ji tevaye civakê re vekirîbin, mercên rayedaran yên di vê derbarê de pêk bînin. Wekî nîmûneyên li jêr hatine rêz kirin:

1) Bo serdarvanekî pêwîste herî zêde 4 metreçargoşe (kvm) cî hebît. Heger cî di bin 4 metreçargoşe de bît, tenê mafê yek serdarvanekî heye.

2) Lokal jî pêwîste bi şêweyekî wiha bên rastkirin ku derfet bo xelkê hebît, mesafeyekê/valahîyekê bikin navbeyna xwe.

3) Pêwîste di lokalê de û li ber lokalê weraqeyên nivîskî yên Sazîya Tendiristîyê hebin û gel baş pê bê agahdar kirin û kesên ku nîşanên vê êşa korona (COVID-19) jî li cem wan hebin, divên xwe di malên xwe de asê bikin, xwe baş bişon û paqij bikin û di dema derketina derve de jî heta ji wan bêt baş hay ji derûdorên xwe hebin.

4) Kesên karker, xwebexş û serdarvan divên rênimayên Sazîya Tenduristîyê yên di derheqê paqijî û liv û tevgera li derve bi awayekî minasîb li ber çavan bigrin û bi cî bînin.

5) Heta ku ji dest bêt, divêt av û sabûn an jî spirto (ji 70-85% bi alkol) bo dezînfektekirinê bo beşdar û serdarvanan li wir amade bît.

6) Kesên karker û kesên din yên ku girêdaneke wan bi lokalan ve hebît, divên di dema wergirtina erzaq de, hûr û mûrên xwarinê yên ne di pakêtan de, destgûrkan bikar bînin.

Herwekî din divêt rênimayên giştî yên Sazîya Tendiristîyê yên di derbarê belavbîna vîrûsê de li ber çavan bên girtin.

Ji bîra nekin ku navneynekê/mesafeyekê bikin navbera xwe. Herî kêm 1 metre mesafe divêt di navbera kesan de hebît. Di hin zirûfan de, ku tê de xeterîya belavbîna nexweşîyê hebît, wek mîsal di dema hîbadeta li kenîsê, di dema strangotinê de, wê demê pêwîste 2 metre mesafe di navbera wan de hebît.

Di heman demê de ji bîra nekin, ji dema ku hun hatin cîyekî û heta ku hun herin jî, hay ji mesafeyê hebin û xwe dîrî hev bikeyn.

Serdarvanên (zîyaretvan) ku di metirsîya asta bilind de ne, divên baş li ser tefkîr bikeyn, ka dişeyn bi xwe beşdarîyê di çalakîyên ayînî yên li kenîsê yan jî yên civakên din yên ayînî de bikeyn, yan jî bi şêweyekî din beşdar bibin, wek mîsal bi rêya înternetê (online) yan jî bi awayekî dîtir.

Rênimayên bo jinîvevekirina Kenîsa Netewî û civakên din yên ayînî guherrbarin û dê di nava pêvajoyê de li gor rewşê bên guhertin û nûjenkirin.