Osnovne škole (od predškolskog do 5. razreda) i ustanove za dnevni boravak djece će polako početi sa radom nakon Uskrsa

Osnovne škole (od predškolskog do 5. razreda) i ustanove za dnevni boravak djece će polako početi sa radom nakon Uskrsa

Ako se osjećate nelagodno radi toga, ili ne znate kada će upravo škola Vašeg djeteta ili ustanova za dnevni boravak djece početi sa radom, kontaktirajte direktora škole ili ustanovu.

Postavite im sva pitanja koja imate.