Državna crkva i ostale vjerske zajednice mogu ponovno otvoriti crkve, sinagoge, džamije i slično za javnost od 18. maja 2020.

Državna crkva i ostale vjerske zajednice mogu ponovno otvoriti crkve, sinagoge, džamije i slično za javnost od 18. maja 2020.

Državna crkva i ostale vjerske zajednice mogu ponovno otvoriti crkve, sinagoge, džamije i slično za javnost od 18. maja 2020.

Ovo su najvažnija uputstva u vezi odgovornog otvaranja državne crkve i ostalih vjerskih zajednica. Uputstva u njihovoj cjelini možete pronaći na web-stranici Ministarstva za crkvena pitanja ()

Nazovite našu dežurnu liniju ako niste potpuno sigurni, šta uputstva znače za Vas i Vaše mogućnosti da praktikujete Vašu vjeru.

Zabrana okupljanja ne važi za državnu crkvu i ostale vjerske zajednice, i lokale kojima oni raspolažu. Prilikom sahrana, zabrana okupljanja, takođe, ne važi na vanjskim arealima.

To omogućava:

  • Molitve, crkvene ceremonije, molitve petkom, mise, ispovjedanja, lična razmišljanja i tako dalje.
  • Krštenja, krizme/svete potvrde/bar i bat mitzvah, vjenčanja, sahrane i slične vjerske obrede.
  • Ostale aktivnosti vjerskih zajednica u crkvama, sinagogama, džamijama, vjerskim udruženjima i ostalima lokalima.

Prilikom vanjskih aktivnosti mora se poštovati zabrana okupljanja, sem ukoliko je riječ o sahranama.

U vezi sa unutrašnjim aktivnostima potrebno je ispoštovati kriterije vlasti u odnosu na lokale, koji su pristupačni javnosti, uključujući:

1) Na 4 kvadratna metra površine poda dozvoljen je boravak maksimalno jedne osobe. Ukoliko je površina poda manja od 4 kvadratna metra, dozvoljen je pristup samo jednom posjetiocu.

2) Lokale je, po mogućnosti, potrebno urediti tako da prisutni imaju mogućnost da održavaju međusobno odstojanje.

3) U lokalima ili pored lokala je potrebno okačiti informativni materijal Zavoda za zdravstvo, iz kojeg proizilazi, da osobe sa simptomima korona virusa/COVID-19, trebaju da se izoluju u svom domu, te kako se treba svrsishodno ponašati i održavati higijenu na javnome prostoru.

4) Zaposlenici, dobrovoljni radnici i posjetioci moraju ispoštovati uputstva Zavoda za zdravstvo u vezi dobre higijene i svrsishodnog ponašanja.

5) Svim učesnicima i posjetiocima treba, po mogućnosti, biti obezbijeđen pristup vodi, tečnome sapunu ili sredstvu za dezinfekciju ruku na bazi alkohola (70-85%).

6) Zaposlenici i ostale osobe, koje koriste lokale, moraju upotrebljavati rukavice prilikom uručivanja prehrambanih namirnica bez ambalaže, ukoliko se prehrambene namirnice dodiruju rukama.

Osim toga, u obzir treba uzeti opća uputstva zdravstvenih vlasti o sprečavanju širenja zaraze.

Zapamtite održavati odstojanje. Odstojanje između dvije osobe mora iznositi najmanje jedan metar. U situacijama, gdje postoji povećan rizik od zaraze, na primjer prilikom crkvenih ceremonija gdje se pjeva, odstojanje bi trebalo iznositi dva metra.

Zapamtite održavati odstojanje kako prilikom dolaska, tako i prilikom odlaska.

Posjetioci sa povećanim rizikom bi trebali razmisliti, da li fizičkim prisustvom da učestvuju u aktivnostima u državnoj crkvi ili drugim vjerskim zajednicama ili da učestvuju na drugačiji način, na primjer online (putem interneta).

Uputstva u vezi odgovornog ponovnog otvaranja državne crkve i ostalih vjerskih zajednica su dinamična i redovno se prilagođavaju situaciji.