Sve osobe starije od 18 godina se odsada mogu testirati u vezi korone.

Sve osobe starije od 18 godina se odsada mogu testirati u vezi korone.

Sve osobe starije od 18 godina se odsada mogu testirati u vezi korone. Termin za test možete naručiti putem web-stranice: coronaprover.dk. Ako imate simptome korone, i dalje se trebate obratiti Vašem doktoru opšte prakse.