Site internet ya mupya inaleta habari za virisi ya corona mu maluga 25

Site internet ya mupya inaleta habari za virisi ya corona mu maluga 25

Kupitia ile site internet na simu ya direct unaweza kupata majibu ya maulizo zako zote juu ya virisi ya corona mu luga yako mwenyewe. Simu yetu ya direct na ile fasi ya ku chatter na ya wafanyakazi wetu watafsiri wa luga wenye kutumika na hizo luga 25. Kuanzia saa mnane (14h00) mpaka saa kumi (16h00) kila siku unaweza kuongea ao kuandikiana na mtafsiri mu luga yako mwenyewe. Wafanyikazi wetu wanapataka habari ya mupya za virisi ya corona mu Danemark kutoka ku Shirika ya Serkali ya Afya. Na wanaweza jibia maulizo mingi.

Wakati ya kutu contacter ikipita kati ya saa mnane (14.00) mpaka saa kumi (16.00), unaweza kutuachia message kwa ile fasi ya ku chatter. Mfanyakazi wetu moja atakuletea jibu siku ifwatayo kuanzia saa mnane (14h00) na saa kumu (16h00). Site interneti pia inaleta habari iliyochaguliwa na maongozi za lazima kutoka kwa wakubwa wa inchi.

Ni shirika ya Danemark ya Msada kwa Wakimbizi pamoja na shirika la ”Als Research” njo benyi banasimamia hii site internet. Pesa zenyi zilifanya hii kazi zilipewa na “ Fondation Novo Nordisk”. Tuko na tumika na bakubwa bajuu ba Danemark ju ya kuhakikisha kama mafundisho yenyi ilipaniwa hapa kama ni ya kweli na iko ya sasa.