Kanisa ya wanainchi (Folkekirken) na dini zingine, sinagogi, miskiti na kazalika zananguliwa kwa watu kuanzia tarehe 18.05.2020

Kanisa ya wanainchi (Folkekirken) na dini zingine, sinagogi, miskiti na kazalika zananguliwa kwa watu kuanzia tarehe 18.05.2020

Kanisa ya wanainchi (Folkekirken) na dini zingine, sinagogi, miskiti na kazalika zananguliwa kwa watu kuanzia tarehe 18.05.2020

Hapa ni maongozi kuu ya kufungula upya ya kanisa la wananchi na madini zingine. Maongozi yote zinaweza kupatikana ku site internet ya Ministère ya Kanisa (kwa luga ya kiswahili ya Congo hapa)

Utupigie simu ku namba yetu ya hotline kama hauna uhakika kuhusu maana ya zile maongozi na possibilité ya kuendelea na ishi imani yako.

Kanisa la wanainchi na na dini zingine haikatazwe tena kufunguliwa katika majengo zenyi zile kanisa ziko nazo. Wakati wa mazishi na kilio hakuna tena marufuko ya mkutano hata kama ni inje.

Inaruhusu:

  • Maombi, ibada, sala ya ijumaa, misa, maandiko, reflexion personnelle, na bingine
  • Ubatizo, uzabitisho/sherehe / bar na bat mitzvah, ndoa, mazishi, kilio na bingine bitendo sawa bya kidini.
  • Sherehe zingine za mikutano katika makanisa, masinagogi, misikiti, parokia, nyumba za kanisa na majengo zingine.

Shughuli za kufanyika inje zinapashwa endelea kufuatana na maagizo ya mkutano, isipokuwa mazishi na kilio.

Shughuli za kufanyiwa ndani ya nyumba zinapashwa kuheshimia mahitaji ya bakubwa ya mungini kuhusu majengo ambayo watu wako na accès pamoja na:

1) Kunapashwa kuwa mgeni moja kwa 4 m2 ku pavement. Kama ile pavement iko chini ya 4 m2, inaruhusiwa kupokea mugeni moja tu.

2) Kanisa inapashwa kuwa ilijengwa juu i permettre watu kuheshimia ile sheria ya mutu kuwa mbali na wengine (distanciation sociale).

3) Nyinyi wala kwenyi manyumba za bakubwa benyi kuhusika na Afya, vifaa vya habari kuhusu watu ambao wana bitambulisho za ugonjwa wa Virisi ya Corona/COVID-19, wanapashwa kujitenga mu nyumba, na kwa hali nzuri ya usafi na tabia inayofaa mu fasi ywnyi iko ako watu wengi.

4) Wafanyakazi, wa volontaires na wageni wanapashwa kufwata maagizo ya Ofisi ya leta yenyi kuhusika na Afya juu ya afya nzuri na tabia (comportement) inayofaa.

5) Maji na sabuni ao sabuni ya pofu wala alcool (70-85%) na kisukula mikono binapashwa kuwa pale juu ya washiriki na wageni.

6) Wafanyakazi na watu wengine wenyi kuhusika na majengo banapashwa kuvala ma gants saa yenyi banapeleka chakula yenyi haifunikiwe, zaidi kama ile chakula imegusiwa na mikono yabo.

Kwa kuongezea, mapendekezo ya jumla ya wakubwa wa afya juu ya kuzuia kuenea kwa maambukizi zinapashwa kuheshimilika.

Kumbuka kubakia mbali na bengine. Ni lazima kuwe karibuni 1m kati ya batu. Katika hali kwenyi kunaweza kuwa hatari ya kuambukiziwa, kwa mfano kwenye ibada ya kanisa kwenyi batu biko naimba, kunapashwa kuwa ile distance ya karibuni 2m.

Kumbuka pia kubaki mbali na bengine  wakati wa kuanza misa/mukutano na wa kumaliza

Bageni benyi biko mu hatari kubwa banapashwa kufikiria kama banapashwa kuhuzuria ma activités mu kanisa wala mu dini zingine, wala kama wanaweza kuhuzuria mu namna ingine kwa mfano kupitia internet wala kupitia njia zingine.

Maongozi ya kufungula tena kama ba responsables kanisa ya banainchi na madini za imani ingine iko yenyi kuendelea na inaendelea kutumika kwa hali hiyo.