Sasa kila mutu mwenyi kuwa na miaka yulu ya miaka 18 anaweza kupimisha Virisi ya Corona.

Sasa kila mutu mwenyi kuwa na miaka yulu ya miaka 18 anaweza kupimisha Virisi ya Corona.

Sasa kila mutu mwenyi  kuwa na miaka yulu ya miaka 18 anaweza kupimisha Virisi ya Corona. Kamata rendez-vous kupitia hii hapa:  www.coronaprover.dk.

 

Kama  ungali na ma signes za Virisi za Corona unapashwa kupimiwa kupitia kwa docteur wako mwenyewe.