Njia ya simu ya direct kuhusu Corona na njia ya maongezi bimefungiwa.

Njia ya simu ya direct kuhusu Corona na njia ya maongezi bimefungiwa.

Njia ya simu ya direct ya Corona na njia ya maongezi bimefungiwa mwa hii wakati, ile chumba ya maongezi haitumike tena. Tunatumainia kama tutapata suluhisho yenyi itaweza tuma tunaanza kazi tena. Itakuwa muzuri uwe na angalia mu site internet yetu juu ya kujuwa kama kuko mabadiliko zenyi zilifanyika.

Mpaka batujulishe uwezekano ya kuanzisha tena njia ya simu ya direct, tuna baalika kuangalia hapa: www.coronasmitte.dk  juu ya habari zote kuhusu coronavirus/Covid-19 mu luga ya kidenishi na kwenyi www.mino.dk  kwa habari mu luga zingine.

 

Jichunge na tuchunge bengine.