Uko na maulizo kuhusu Virisi ya corona/ Covid-19?

Tupigie simu ya directe kuanzia saa mnane (14h.00) mpaka saa kumi (16h00). Tutakupatia majibu ku maulizo yako kwa Kiswahili ya DR Congo.
Inawezekana pia kuongea kupitia njia ya simu ya direct kuanzia saa mnane (14h00) mpaka saa kumi (16h00) – ao ututumie message saa yoyote siku mzima.
Tuko najibia mu masaa 24. Ponda hii bouton “msaada” iko ku pembe ya chini ya kuume.

Habari za mupya za virisi ya corona /Covid-19
national-cancer-institute-2fyeLhUeYpg-unsplash
Sasa kila mutu mwenyi kuwa na miaka yulu ya miaka 18 anaweza kupimisha Virisi ya Corona.

Sasa kila mutu mwenyi  kuwa na miaka yulu ya miaka 18 anaweza kupimisha Virisi ya Corona. Kamata rendez-vous kupitia hii hapa:  www.coronaprover.dk.   Kama  ungali na ma signes za Virisi za Corona unapashwa kupimiwa kupitia kwa docteur wako mwenyewe.

Billede 22-05-2020 kl. 12.11
Kanisa ya wanainchi (Folkekirken) na dini zingine, sinagogi, miskiti na kazalika zananguliwa kwa watu kuanzia tarehe 18.05.2020

Hapa ni maongozi kuu ya kufungula upya ya kanisa la wananchi na madini zingine (…)

Lyngby Hovedgade
Mpango ya kufungula tena Danemark iko tayari

Tarehe 7 mwezi wa tano 2020, Serkali ilionesha mpango unaofuata ya kufungula tena makazi na zingine institutions mu masiku zijazo.

corona
Site internet ya mupya inaleta habari za virisi ya corona mu maluga 25

Kupitia ile site internet na simu ya direct unaweza kupata majibu ya maulizo zako zote juu ya virisi ya corona mu luga yako mwenyewe.

Uko na maulizo kuhusu Virisi ya corona/ Covid-19?

Tupigie simu ya directe kuanzia saa mnane (14h.00) mpaka saa kumi (16h00). Tutakupatia majibu ku maulizo yako kwa Kiswahili ya DR Congo.
Inawezekana pia kuongea kupitia njia ya simu ya direct kuanzia saa mnane (14h00) mpaka saa kumi (16h00) – ao ututumie message saa yoyote siku mzima.
Tuko najibia mu masaa 24. Ponda hii bouton “msaada” iko ku pembe ya chini ya kuume.