وب سایت نو در مورد ویروس کرونا خبر رسانی را به 25 زبان ارائه می دهد.

وب سایت نو در مورد ویروس کرونا خبر رسانی را به 25 زبان ارائه می دهد.

با این وب سایت و خط تلفن شما می توانید جواب سئوالهای خود را در مورد ویروس کرونا به زبان خودتان دریافت کنید. خط تلفنی و قسمت چت ما بوسیله کارکنانی تحت پوشش است که به 25 زبان گپ می زنند. بین ساعتهای 14 تا 16 شما می توانید با آنها گپ زده و یا با یکی از این کارکنان به زبان خود چت کنید.
این کارکنان نوترین اطلاعات را از موسسه صحت و سلامت در مورد ویروس کرونا در دانمارک در اختیار دارند و می توانند به سئوالات شما جواب بدهند.

خارج از ساعت 14-16 می توانید پیغام خود را به قسمت چت ارسال کنید و در این صورت یکی از کارکنان حداکثر تا روز بعد بین ساعت 14 و 16 بعد از ظهر به شما جواب خواهد داد. این وب سایت همچنین اخبار منتخب و راهنماییهای مهم را از طرف مقامات دانمارک به شما می دهد.

این وب سایت متعلق به سازمان پناهندگی دانمارک و بخش تحقیقاتی آلس است. سرمایه گذاری اینکار بوسیله بنیاد نووو نوردیسک انجام شده است. ما در این رابطه با بخش اصلی و مرکزی مقامات دانمارکی همکاری می کنیم تا اطمینان پیدا کنیم که اطلاعاتی که داده می شود صحیح و نو باشد.