کلیساها و فرقه های مذهبی می توانند از تاریخ 18 می 2020 مجددا کلیساها، کنیسه ها، مساجد و اماکنی از این قبیل را به روی عموم مردم باز کنند.

کلیساها و فرقه های مذهبی می توانند از تاریخ 18 می 2020 مجددا کلیساها، کنیسه ها، مساجد و اماکنی از این قبیل را به روی عموم مردم باز کنند.

کلیساها و فرقه های مذهبی می توانند از تاریخ 18 می 2020 مجددا کلیساها، کنیسه ها، مساجد و اماکنی از این قبیل را به روی عموم مردم باز کنند.

در اینجا و در ادامه دستورالعمل ضروری برای دوباره باز کردن مسئولانه کلیساها و فرقه های مذهبی نوشته شده است. مجموعه این دستور العمل ها در وب سایت وزارت کلیسا به دانمارکی (در اینجا) نشان داده شده است.

اگر شک دارید که این دستورالعمل ها برای شما و امکانات شما جهت انجام مناسک مذهبی اتان به چه معنی است. با مرکز جوابهای تلفنی ما تماس بگیرید.

ممنوعیت اجتماع، شامل کلیسای ملی و سایر فرقه های موجود در محلی که در اختیار آنهاست نمی شود. ممنوعیت اجتماع در مراسم تشییع جنازه و یا خاک سپاری در محیط بیرون هم صدق نمی کند.

این امکانات را بوجود می آورد:

* دعا یا نماز، عبادت، نماز جمعه، نمایشگاه، اعتراف

نزد کشیش، تآملات مذهبی شخصی و غیره.

* غسل تعمید، مراسم انطباق و تأیید، مراسم انطباق

کاتولیکی، بلوغ در یهودیت، ازدواج، دفن،

تشییع جنازه، و اعمال مذهبی دیگر.

*  سایر فعالیتهای فرقه های مذهبی در کلیساها،

کنیسه ها مساجد، مجالس کلیسائی، خانه های عبادت

و اماکن دیگر.

 

فعالیتهای محیط بیرون به استثناء تشییع جنازه و خاک سپاری کماکان شامل ممنوعیت اجتماع افراد خواهد بود

فعالیتهای اماکن سرپوشیده می بایست مطابق با ضروریات مقامات دولتی در ارتباط با دستور العمل های اماکنی که عموم اجازه ورود به آنها را دارند باشد و از جمله:

1) باید برای هر 1 بازدید کننده جایی به اندازه 4 متر مربع وجود داشته باشد. اگر جا کمتر از 4 متر مربع باشد فقط یک نفر اجازه ورود دارد.

2) اماکن تا حداکثر امکان باید به این شکل جور شده باشند که افراد بتوانند از هم فاصله بگیرند.

3) اطلاعات هیئت ملی صحت و بهداشت در مورد اینکه افرادی که علائم ویروس کرونا\ کوید 19 را دارند باید در خانه باشند و خود را از دیگران جدا کنند و همچنین بهداشت خوب و و رفتار مناسب افراد در اماکن عمومی، در این محلها نصب شده باشد.

4) مأموین، داوطلبان و بازدید کنندگان باید راهنمایی های اداره امور بهداشت ملی  را در مورد صحت و بهداشت خوب و رفتار مناسب رعایت کنند.

5) تا حداکثر امکان باید آب و صابون مایع یا محلول الکل ضدعفونی با پایه الکل (70-85٪) در دسترس و اختیار شرکت کنندگان و بازدید کنندگان باشد.

6) مأمورین و سایر افراد متعلق به این اماکن در صورتی که در زمان تحویل دادن غذاها دستهایشان غذاهای بسته بندنی نشده  را لمس کند باید از دستکش استفاده کنند.

علاوه بر این می بایست که توصیه های عمومی مقامات صحت و بهداشت برای جلوگیری از شیوع عفونت رعایت شود.

به خاطر داشته باشید که فاصله خود را حفظ کنید. فاصله بین افراد باید حداقل 1 متر باشد. در وضعیتی که احتمال زیاد شدن عفونت وجود دارد، به عنوان مثال در مراسم عبادت کلیسایی که آواز خوانده می شود فاصله باید حداقل 2 متر باشد

 

بیاد داشته باشید که در هنگام آمدن به محل و زمان اتمام مراسم فاصله را حفظ کنید.

بازدید کنندگانی که برای ابتلاء امکان خطر بالایی دارند  باید در نظر بگیرند که به شکل جسمی\بدنی در فعالیتهای کلیسا شرکت کنند و یا اینکه کوشش کنند تا به شکل دیگری مثلا از طریق آن لاین یا به طریق دیگری در این فعالیتها شرکت کنند.

دستورالعمل ها برای دوباره باز شدن مسئولانه كلیسای ملی و سایر فرقه های مذهبی فعال بوده و بطور مداوم با اوضاع انطباق داده خواهد شد