خط تیلفون و گپ\چت کرونا فعلا بسته شده است.

خط تیلفون و گپ\چت کرونا فعلا بسته شده است.

خط تیلفونی و گپ\چت کرونا فعلأ بسته شده است و خط

گپ\چت دیگر فعال نیست. ما امیدواریم که یک راه حل

ارائه بدهیم که بتواند این تلاش را دوباره به مرحله عمل

درآورد. برای تغییرات احتمالی چشمتان به وب سایت باشد.

تا وقتی که امکانات برای دوباره باز شدن این خط مشخص نشود ما شما را برای خبرشدن در مورد ویروس کرونا کوید 19 به لسان دانمارکی به وب سایت کروناسرایت.دی ک و برای لسانهای دیگر به مینو.دی ک رجوع می دهیم.

coronasmitte.dk

mino.dk