خط تیلفون و گپچت کرونا فعلا بسته شده است.

بخاطر تغییرات احتمالی وب سایت را ببینید.

نوترین اطلاعات در مورد ویروس کرونا \ کوید 19
corona
وب سایت نو در مورد ویروس کرونا خبر رسانی را به 25 زبان ارائه می دهد.

با این وب سایت و خط تلفن شما می توانید جواب سئوالهای خود را در مورد ویروس کرونا به زبان خودتان دریافت کنید.

خط تیلفون و گپچت کرونا فعلا بسته شده است.

بخاطر تغییرات احتمالی وب سایت را ببینید.