وب سایت جدید در مورد ویروس کرونا اطلاعات را به 25 زبان ارائه می دهد.

وب سایت جدید در مورد ویروس کرونا اطلاعات را به 25 زبان ارائه می دهد.

با این وب سایت و خط تلفن شما می توانید پاسخ پرسشهای خود را در مورد ویروس کرونا به زبان خودتان دریافت کنید. خط تلفنی و قسمت چت ما بوسیله کارکنانی تحت پوشش است که به 25 زبان صحبت می کنند. بین ساعتهای 14 تا 16 شما می توانید با آنها صحبت کرده و یا با یکی از این کارکنان به زبان خود چت کنید.
این کارکنان تازه ترین اطلاعات را از سازمان بهداشت و سلامت در مورد ویروس کرونا در دانمارک در اختیار داشته و می توانند به پرسشهای شما پاسخ دهند.

خارج از ساعت 14-16 می توانید پیام خود را در قسمت چت بگذارید و در این صورت یکی از کارکنان حداکثر تا روز بعد بین ساعت 14 و 16 بعد از ظهر به شما پاسخ خواهد داد. این وب سایت همچنین اخبار منتخب و رهنمودهای مهم را از طرف مقامات دانمارک به شما ارائه می کند.

این وب سایت متعلق به سازمان پناهندگی دانمارک و بخش تحقیقاتی آلس است. سرمایه گذاری اینکار توسط بنیاد نووو نوردیسک انجام شده است. ما در این رابطه با بخش اصلی و مرکزی مقامات دانمارکی همکاری می کنیم تا اطمینان یابیم که اطلاعاتی که ارائه می شود صحیح و به روز باشد.