مدارس از سال اول تا پنجم و مؤسسات مراقبت های روزانه (مهد کودک و کودکستان) بعد از تعطیلات عید پاک به تدریج باز خواهند شد

مدارس از سال اول تا پنجم و مؤسسات مراقبت های روزانه (مهد کودک و کودکستان) بعد از تعطیلات عید پاک به تدریج باز خواهند شد

اگر شما احساس ناامنی می کنید یا نمی دانید که مؤسسه ای که کودک شما باید به آن برود چه زمانی و چگونه باز خواهد شد به مدیریت مدرسه یا مؤسسه مراجعه کنید.

هر پرسشی دارید بپرسید.