مرحله بازگشایی دانمارک آماده شده است

مرحله بازگشایی دانمارک آماده شده است

دولت دانمارک طرحی را برای مرحله دوم بازگشایی دانمارک ارائه کرده است. مرحله دوم شامل بازگشایی تعدای از مؤسسات و مشاغل خصوصی و دولتی\عمومی می باشد. این بازگشایی با این شرط است که فعالیتها بتوانند به صورت بهداشتی و با مسئولیت پذیری انجام شوند و سرایت تحت کنترل باشد.

دستورالعمل ها در مورد فاصله بدنی بین افراد و مقررات بهداشتی

اگر شما شک دارید که بازگشائی برای شما و خانواده اتان به چه معنی خواهد بود از طریق تلفن با ما تماس بگیرد

* باز گشائی کامل خرده فروشیها – فروشگاها و مراکز  خرید بزرگ (11 می)

* شروع کلاسهای 6 تا 10 (18 می). شهرداریها و  مدارس با هم قرار خواهند گذاشت که بازگشائی   مدارس تحت شرایط و مقررات بهداشتی انجام شود.

* تدریس و امتحانات که نیاز به شرکت حضوری دارند

(18 می)

علاوه بر این باز شدن اس تی او، ای یو دی و اف گی او

(18 می)

* رستوران، کافه و محلهایی از این قبیل می توانند  در تاریخ (18 می) باز کنند.

* کلیساها و جوامع دینی و مذهبی می توانند از (18 می)  بازگشائی کنند.

* کارخانه های خصوصی (کار در خانه)

* رشته های ورزشی حرفه ای بدون تماشاگر

* قرض گرفتن و پس دادان کتاب به کتابخانه ها (18 می)

* ورزش و اتحادیه ها – در محیط آزاد و بیرون

* مراحل نهائی مدارس (18 می)

* باغ وحش در حالتی که بازدید کنندگان در داخل ماشین

تماشا کنند می توانند باز باشند.

دولت با کشورهای همسایه در حال گفتگو است و در مورد کنترل موقت مرزها، ممنوعیت ورود و همچنین راهنمایهای سفر با کنترل سخت تر، تصمیم خواهد گرفت. دولت این موضوع را تا 1 ژوئن 2020 اعلام می کند.