کلیساها و جوامع مذهبی می توانند از تاریخ 18 می 2020 مجددا کلیساها، کنیسه ها، مساجد و محلهایی از این قبیل را برای عموم مردم باز گشائی کنند.

کلیساها و جوامع مذهبی می توانند از تاریخ 18 می 2020 مجددا کلیساها، کنیسه ها، مساجد و محلهایی از این قبیل را برای عموم مردم باز گشائی کنند.

کلیساها و جوامع مذهبی می توانند از تاریخ 18 می 2020 مجددا کلیساها، کنیسه ها، مساجد و محلهایی از این قبیل را برای عموم مردم باز گشائی کنند.

در اینجا و در ادامه مقررات الزامی برای بازگشائی مسئولانه کلیساها و جوامع مذهبی، شرح داده شده است. مجموعه این مقررات در وب سایت وزارت کلیسا (به دانمارکی در اینجا) نشان داده شده است.

اگر شک دارید که این مقررات برای شما و امکانات شما جهت انجام مراسم مذهبی اتان به چه معنی است به مرکز تلفن ما زنگ بزنید

ممنوعیت اجتماع، شامل کلیسای ملی و سایر جوامع مذهبی موجود در محلی که در اختیار آنهاست نمی شود. ممنوعیت اجتماع در مراسم تشییع جنازه و یا بخاک سپاری خاکستر  در فضای آزاد نیز صدق نمی کند.

برای موارد زیر امکان ایجاد می کند:

* دعا یا نماز، عبادت، نماز جمعه، نمایشگاه، اعتراف

نزد کشیش، بازتاب های مذهبی شخصی و غیره.

* غسل تعمید، مراسم انطباق و تأیید، مراسم انطباق

کاتولیکی، مراسم بلوغ در یهودیت، ازدواج، دفن،

تشییع جنازه، و اعمال مذهبی دیگر.

*  سایر فعالیتهای جوامع مذهبی در کلیساها، کنیسه ها

مساجد، مجالس کلیسائی، خانه های عبادت و

مکانهای دیگر

 

فعالیتهای فضای باز به استثناء تشییع جنازه و خاک سپاری کماکان شامل ممنوعیت اجتماع افراد خواهد بود.

فعالیتهای محلهای سرپوشیده می بایست مطابق با الزامات مقامات دولتی در ارتباط با مقررات مکانهایی که عموم اجازه ورود به آنها را دارند باشد و از جمله:

1) باید برای هر 1 بازدید کننده فضایی به اندازه 4 متر مربع وجود داشته باشد. اگر فضا کمتر از 4 متر مربع باشد فقط یک نفر اجازه ورود دارد.

2) مکانها تا حداکثر امکان باید به این شکل تنظیم شده باشند که افراد بتوانند از هم فاصله بگیرند.

3) اطلاعات اداره امور بهداشت ملی در مورد اینکه افرادی که علائم ویروس کرونا\ کوید 19 را دارند باید در خانه باشند و خود را از دیگران جدا کنند و همچنین بهداشت خوب و و نشان دادن رفتار مناسب افراد در فضای عمومی، نصب شده باشد.

4) کارمندان ، داوطلبان و بازدید کنندگان باید راهنمایی های اداره امور بهداشت ملی  را در مورد بهداشت خوب و رفتار مناسب رعایت کنند.

5) تا حداکثر امکان باید آب و صابون مایع یا محلول الکل ضدعفونی با پایه الکل (70-85٪) در دسترس شرکت کنندگان و بازدید کنندگان باشد.

6) کارمندان و سایر افراد متعلق به این گونه مکانها در زمان تحویل دادن خوردنیها در صورتی که دستهایشان با غذاهای بسته بندنی نشده تماس برقرار کند باید از دستکش استفاده کنند.

علاوه بر این می بایست که توصیه های عمومی مقامات بهداشت جهت پیشگیری از شیوع عفونت رعایت شود.

به یاد داشته باشید که فاصله خود را حفظ کنید. فاصله بین افراد حداقل باید 1 متر باشد. در شرایطی که احتمال افزایش عفونت وجود دارد، به عنوان مثال در مراسم عبادت کلیسایی که آواز خوانده می شود فاصله باید حداقل 2 متر باشد

 

بیاد داشته باشید که در هنگام آمدن به محل و زمان اتمام مراسم، فاصله را حفظ کنید.

بازدید کنندگانی که برای ابتلاء شرایط ریسک بالایی دارند  باید در نظر بگیرند که به شکل فیزیکی در فعالیتهای کلیسا شرکت کنند و یا اینکه سعی کنند تا به شکل دیگری مثلا به شکل آن لاین یا به طریق دیگری در این فعالیتها شرکت کنند.

دستورالعمل ها برای بازگشایی مسئولانه كلیسای ملی و سایر جوامع مذهبی پویا بوده و بطور مداوم با اوضاع انطباق داده خواهد شد.