وب سایت جدید، اطلاعات در مورد ویروس کرونا را به 12 زیان مختلف به شما ارائه خواهد کرد.

وب سایت جدید، اطلاعات در مورد ویروس کرونا را به 12 زیان مختلف به شما ارائه خواهد کرد.

با این وب سایت و خط تلفن، شما می توانید جواب سئوالاتتان را در مورد ویروس کرونا به زبان خود دریافت کنید. خط تلفن و چت ما بوسیله همکارانی بر پا شده است که 12 زبان مختلف را پوشش می دهند. بین ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در تمام روزهای هفته می توانید با همکاران ما به زبان خود صحبت یا چت کنید. این همکاران تازه ترین اطلاعات سازمان سلامت و بهداشت در مورد ویروس کرونا در دانمارک را در اختیار دارند و می توانند به بیشترِ سئوالات شما جواب بدهند.

بعد یا قبل از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر شما می توانید در سیستم چت یک پیام بگذارید و یکی از همکاران ما حداکثر تا ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر روز بعد جواب شما را خواهد داد. وب سایت همچنین شما را راهنمایی خواهد کرد که در چه جایی می توانید اطلاعات بیشتری در ارتباط با موقعیت و وضعیت ویروی کرونا در دانمارک را پیدا کنید.

سازمان پناهندگی دانمارک و آلس ریسرچ پشت این وب سایت هستند. ما برای اطمینان بخشیدن به این که اطلاعات منتقل شده، صحیح و به روز می باشند با مقامات اصلی دانمارکی همکاری می کنیم .