Uncategorized @fa

وب سایت جدید، اطلاعات در مورد ویروس کرونا را به 12 زیان مختلف به شما ارائه خواهد کرد.

با این وب سایت و خط تلفن، شما می توانید جواب سئوالاتتان را در مورد ویروس کرونا به زبان خود دریافت کنید. خط تلفن و چت ما بوسیله همکارانی بر پا شده است که 12 زبان مختلف را پوشش می دهند. بین ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر در تمام روزهای هفته می توانید […]