آیا شما در مورد ویروس کرونا کوید-19 پرسش دارید. به خط تلفنی ما بین ساعت 17 تا 19 بعد از ظهر زنگ بزنید و جواب پرسش خود را به زبان فارسی دریافت کنید.

این امکان وجود دارد که با خط هات لاین ما بین ساعات 17 تا 19 بعد از ظهر چت کنید و یا می توانید در تمام طول شبانه روز برای ما پیام بفرستید.
ما قبل از گذشت 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد. در گوشه سمت راست پایین روی دکمه “کمک” فشار دهید.

آیا شما در مورد ویروس کرونا کوید-19 پرسش دارید. به خط تلفنی ما بین ساعت 17 تا 19 بعد از ظهر زنگ بزنید و جواب پرسش خود را به زبان فارسی دریافت کنید.

این امکان وجود دارد که با خط هات لاین ما بین ساعات 17 تا 19 بعد از ظهر چت کنید و یا می توانید در تمام طول شبانه روز برای ما پیام بفرستید.
ما قبل از گذشت 24 ساعت به شما پاسخ خواهیم داد. در گوشه سمت راست پایین روی دکمه “کمک” فشار دهید.