Niha herkesî 18 salî dikarê ji bo Corona werê test kirin.

Niha herkesî 18 salî dikarê ji bo Corona werê test kirin.

Niha herkesî 18 salî dikarê ji bo Corona werê test kirin. Li ser malpêra coronaprover.dk. wextekî bixwaze. Heger nîşanên Corona li cem yekî hebin, divê yek dîsan jî her têkilîyê bi doxtorê xwe re deynê.