Kościół duński i inne wyznania mogą od 18-tego maja ponownie otworzyć dla publiczności kościoły, synagogi, meczety itp

Kościół duński i inne wyznania mogą od 18-tego maja ponownie otworzyć dla publiczności kościoły, synagogi, meczety itp

Kościół duński i inne wyznania mogą od 18-tego maja ponownie otworzyć dla publiczności kościoły, synagogi, meczety itp.

Najważniejsze wytyczne odpowiedzialnego ponownego otwarcia kościoła duńskiego i innych wyznań. Wytyczne pokazane są w całości na stronie internetowej Ministerstwa Kościoła (po duńsku tutaj)

Zadzwoń do naszej infolinii, jeżeli masz wątpliwości o tym,co wytyczne oznaczają dla ciebie i twojej możliwości praktykowania twej wiary.

Zakaz zgromadzeń nie dotyczy kościoła duńskiego i innych wyznań w lokalach, które do nich należą. Zakaz zgromadzeń nie dotyczy też na zewnątrz przy pogrzebach i składaniu urn.

Daje to możliwość

  • Modlitwy, mszy, modlitwy piątkowej, spowiedzi, osobistych refleksji itp.
  • Chrztu, konfirmacji/bierzmowania/bar i bat mitzvah, ślubu, pogrzebu, złożenia urn i podobnych religijnych obrzędów.
  • Pozostałych zajęć dla wiernych w kościołach, synagogach, meczetach, plebaniach, i innych lokalach.

Zajęcia na zewnątrz muszą nadal przestrzegać zakazu zgromadzeń, za wyjątkiem pogrzebów i złożenia urn.

Zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych muszą przestrzegać wymagań władz co do lokali ze wstępem dla publiczności, w tym

1) Maksymalnie 1 osoba na 4 kvm. podłogi. Jeżeli podłoga ma mniej niż 4 kvm, dopuszcza się jedną osobę.

2) Lokale muszą być w miarę możliwości tak urządzone, by możliwe było utrzymanie dystansu między osobami.

3) W  lokalach lub przy nich wywiesza się materiały informacyjne Ministerstwa Zdrowia o tym, że osoby z objawami choroby Korona/COVID19 powinny odizolować się w domu, o właściwej higienie i właściwym zachowaniu w miejscach publicznych.

4) Zatrudnieni, ochotnicy i odwiedzający muszą przestrzegać zaleceń Rady ds. Zdrowia dot. właściwej higieny i odpowiedniego zachowania.

5) W miarę możliwości musi być  dla uczestników i odwiedzających dostęp do wody i  płynnego mydła lub środka do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (70-85%)

6) Zatrudnieni i inne osoby przynależne do lokali muszą przy wydawaniu nie opakowanej żywności używać rękawiczek , jeżeli żywności dotyka się rękami.

Poza tym należy brać pod uwagę ogólne zalecenia władz o zapobieganiu rozprzestrzeniania się zarażeń.

Pamiętaj przestrzegać dystansu. Pomiędzy osobami musi być minimum 1 metr. W sytuacjach, gdzie zwiększona jest możliwość zarażenia, np. podczas śpiewu w czasie mszy, odległość powinna wynosić min. 2 m.

Pamiętaj o zachowaniu dystansu przy wejściu i przy zakończeniu.

Odwiedzający z grupy większego zagrożenia powinni zastanowić się, czy mają uczestniczyć osobiście, czy starać się uczestniczyć w inny sposób np. online lub inaczej.

Wytyczne dotyczące odpowiedzialnego ponownego otwarcia kościoła narodowego i innych wyznań są dynamiczne i dopasowywane do aktualnej sytuacji.