Plan fazy 2 otwierania Danii

Plan fazy 2 otwierania Danii

Rząd przedstawił dnia 7-ego maja następujący plan ponownego otwarcia szeregu miejsc pracy i instytucji w nadchodzącym czasie. Otwarcie nastąpi pod warunkiem, że czynności można będzie przeprowadzić odpowiedzialnie w stosunku do zdrowia i że zarażliwość pozostanie pod kontrolą. Wytyczne o dystansie i odpowiedniej higienie muszą być nadal utrzymane.

Zadzwoń do naszej infolinii jeżeli masz wątpliwości, co oznacza otwarcie dla Ciebie i Twojej rodziny.

 • Pełne otwarcie handlu detalicznego – sklepy i centra handlowe (11.maja)
 • 6.-10. klasa zaczyna (18. maja)
  Szkoły i gminy ustalają lokalnie, jak ma nastąpić otwarcie zgodnie ze zdrowotnymi wytycznymi
 • Nauczanie i egzaminy wymagające osobistego stawienia się (18.maja)
  Poza tym otwarcie STU, EUD i FGU (18.maja)
 • Restauracje, kafejki itp. otwierają (18.maja)
 • Kościół i wspólnoty religijne otwierają
  (18.maja)
 • Domowe miejsca pracy w prywatnych firmach
 • Sport zawodowy bez widzów
 • Zwroty i wypożyczanie w bibliotekach
  (18.maja)
 • Sport i kluby – na zewnątrz
 • Zakończenie efterskoler (18.maja)
 • Parki zoologiczne, gdzie goście przemieszczają się samochodami mogą być otwarte

Rząd jest w dialogu z krajami sąsiednimi i podejmie decyzję co do tymczasowej kontroli granicznej z zakazem wjazdu oraz zaostrzonych wskazówek podróży. Rząd poinformuje o tym najpóżniej dnia 1-wszego czerwca.