نوي ویب پاڼه د کرونا ویروس په هکله په ۲۵ ژبو معلومات خپروي.

نوي ویب پاڼه د کرونا ویروس په هکله په ۲۵ ژبو معلومات خپروي.

په دی ویب پاڼه او د اړيکو په عاجل لاين کې کولای شئ د خپلو پوښتنو ځواب د کرونا ویروس په هکله په خپله ژبی واخلۍ.
زمونږ د عاجلو اړیکو لاین او د چت دستګاه ته د ۲۵ ژبو کارکوونکي ناست دي. ته کولای شې چی هره ورځ د ماسپښین له ۲ نه تر ۴ بجو زموږ د یو کارکوونکي سره په خپله ژبه خبرې او یا هم لیکل وکړې.
دا کارکوونکي د روغتیایي بورډ یا ادارې وروستني مالومات په ډنمارک کی د کروناویروس په هکله لري او کولای شي چې د تاسو ډیرو پوښتنو ته ځواب درکړي.

وروسته له ۴ بجو ته کولای شې چی په چټ (ليکلو بڼه) دستګاه کې خپل پیغام کیږدې او یو کارکوونکى به د بلې ورځې د ۲ نه تر ۴ بجو پورې تاسې ته ځواب درکړي.
ویب پاڼه به هم بعضې خبرونه او د ډنمارک د دولتي چارواکو مهمې لارښوونې خپروي

دا ویب پاڼه د مهاجرینو د مرستې ادارې او آلس ریسرج د هڅو نتیجه ده. د دې هڅې مالي مصارف (نووه فونډ) په غاړه لري. مونږ د ډنمارک د مرکزي ادارو سره د اطمینان په خاطر چې دا معلومات دقیق او نوي وي همکاري لرو.