Caruurta dhigata fasalka 0 ilaa fasalka 5-aad waxaa iskuulka loogu furayaa si tar-tartiib ah fasaxa påske-ha ka dib

Caruurta dhigata fasalka 0 ilaa fasalka 5-aad waxaa iskuulka loogu furayaa si tar-tartiib ah fasaxa påske-ha ka dib

Haddii aad ka cabsi qabtid ama aadan ogayn waqtiga iyo sida loo furayo iskuulkaaga ama xarunta xanaanada (daginstitution), la xiriir maamulaha iskuulka ama xarunta xanaanada.

waydii dhammaan wixii su’aal ah ee aad qabtid.