Hadda qof kasta oo ka weyn 18 sano waa laga baarayaa Corona.

Hadda qof kasta oo ka weyn 18 sano waa laga baarayaa Corona.

Hadda qof kasta oo ka weyn 18 sano waa laga baarayaa Corona. Ka dalbo waqti halkan coronaprover.dk.

Haddii aad leedahay astaamaha Corona weli waa inaad soo martaa xaga dhakhtarkaada.