Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan.

Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan.

Laga bilaabo Maajo 18, 2020, Kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee diimaha ayaa mar kale furi kara kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda iyo wixii la mid ah ee ay dadweynaha u fidiyaan.

Halkan waxaad kala socon kartaa tilmaamaha ugu muhiimsan ee mas’uuliyadda  dib-u-furista  kaniisadda qaranka iyo caqiidooyinka kale. Tilmaamahan oo dhamaystiran  waxaa laga heli karaa barta internetka ee Wasaaradda Kaniisadda (af dheenish halkan)

Garaac khdaka tooska ah, haddii shaki kaa galo siddii aad u raaci lahayd tilmaamahan iyo fursdaha aad ku gudan karto caqiidaada.

Mamnuucida isku imaadka ma khusayso dhismayaasha kaniisadda iyo bulsho diimeedyada kale, inta ay qaadi karaan. Siddoo kale mamnuucidu ma khusayso isku imaadka  aaska iyo duugta banaanka.

Ogolaanshuhu wuxuu suurta gelinayaa::

  • Salaadda, cibaadada, salaadda Jimcaha, Masaajidka, kitaabka, milicsiga shaqsiyeed, iwm.
  • Baabtiiska, xaqiijinta / dabaaldegga / baarka iyo mitzvah-ka, guurka, aasitaanka iyo falal diimeedyada kale ee la midka ah.
  • Nashaadyada kale ee kaniisadaha, sunagogyada, masaajidda, guryaha sunagoogyada,  iyo dhismayaasha kale

Nashaadaadka bannaanka waa inay sii wadaan u hoggaansanaanta mamnuucidda isku imaanshaha,  marka laga reebo duugta iyo aaska

Nashaadaadka  gudaha waa inay waafaqsanaadaan shuruudaha maamulka ee dhismayaasha, waa in imaanshaha dadweynuhu sidan noqotaa:

1) Waxa la ogol yahay ugu badnaan 1 booqde halkii 4 sqm oo dhul siman ah. Haddii sagxadda dhulku ka yar tahay 4 sqm, marin loo adeegsado 1 booqde ayaa loo ogol yahay.

2) Sida ugu suurtagalsan, dhismayaasha waa in loo habeeyaa si dadku suutagal ugu noqoto inay u kala  fogaadaan midba midka kale.

3) Macluumaadka ka socda Golaha Caafimaadka ayaa lagu dhejiyay  gudaha dhismaha in dadka leh astaamaha cudurka Coronavirus / COVID-19 ay tahay in ay  guriga joogaan, iyo waxyaabaha ku  saabsan nadaafadda wanaagsan iyo dhaqanka ku habboon goobta dadweynaha.

4) Shaqaalaha, mutadawiciinta iyo dadka soo booqda meelahan waa inay u hogaansamaan talooyinka Golaha Qaranka Caafimaadka ee ku saabsan nadaafadda wanaagsan iyo dhaqanka habboon.

5)  Inta ugu badan ee la awoodi karo, waa in saabuun  dareere ah ama aalkolo ku saleysan (70-85%) gacmo nadiifiye, waa inay  diyaar u ahaadaan ka qeybgalayaasha iyo booqdayaashaba .

6) Shaqaalaha iyo dadka kale ee laxiriira dhismayaasha waa iney xirtaan galoofyada marka ay keenayaan cuntada aan xirneyn,  hadii cuntadu ay taabanayso gacmahooda.

Intaas waxaa sii dheer, waa in la kormeeraa talooyinka guud ee masuuliyiinta caafimaadka ee ka hortaga faafitaanka cudurka.

Xusuusnow inaad ilaaliso masaafada isku jisiga. Waa inay noqotaa ugu yaraan 1 mitir dadka dhexdooda. Xaaladaha ay dhici karto khatarta faafida caabuqa , tusaale ahaan  adeegga kaniisadda meelaha heesaha, waa inay  noqotaa masaafadu ugu yaraan 2 mitir dadka dhexdooda.

Sidoo kale xusuusnow inaad ilaaliso masaafada isku jirsiga markaad soo galayso iyo marka aad baxaysaba.

Dadka soo booqda ee ku jira khatarta sare waa inay ka fekiraan ka qayb qaadashada nashaadyada  kaniisadda ama diimaha kale, ama waa inay  raadiyaan  siyaabo kale oo ay uga qayb qaadan karaan, tusaale ahaan. internetka ama siyaabooyin kale.

Tilmaamaha loogu talagalay dib-u-furida qorshaysan ee  kaniisadda qaranka iyo bulshooyinka kale ee dimaha, waa kuwo is bedbedeli karo, waxayna si joogta ah ugu salaysan yihiin hadba xaalada jirta.