Uncategorized @so

Macluumaad ku saabsan cudurka Coronavirus oo ku bixi doonaa 12 luqadood ayaa la soo dhigayaa bog cusub oo internetka ah (website).

Boggan cusub iyo khadka teleefanka ahba waxaad ka heli kartaa jawaabaha su’aalaha la xiriira cudurka Coronavirus oo luqaddaada ah. khadka telefoonka hotline-ka ah iyo qoraalka (chatting) waxaa ka jawaabaya shaqaalaheena oo ku hadla 12 luqadood. Waxaad la hadli kartaa ama u soo qori kartaa qof ku hadla luqadaada maalin walba Inta u dhexaysa 17:00 duhurnimo […]