Klasat nga 0-5 në shkollat fillore dhe institucionet parashkollore hapen ngadaltë pas Pashkëve

Klasat nga 0-5 në shkollat fillore dhe institucionet parashkollore hapen ngadaltë pas Pashkëve

Nëse nuk jeni të sigurt se kur dhe si do të hapet shkolla ose institucioni juaj, kontaktoni drejtorin e shkollës ose institucionin parashkollor.

Pyet për të gjitha pyetjet që ke.