Të gjithë që janë mbi 18 vjeç tani mund të testohen për Korona.

Të gjithë që janë mbi 18 vjeç tani mund të testohen për Korona.

Të gjithë që janë mbi 18 vjeç tani mund të testohen për Korona. Cakto kohën tënde në coronaprover.dk.

Në rast se keni simptome të Koronas, atëherë kontaktoni mjekun tuja familjar.