கொரோனா அவசர தொலைபேசியும் நேரடி தொடர்பும் மறு அறிவிப்பு வரும்வரையில் நிறுத்தப்படுகிறது.

மாற்றங்களுக்கு இணையதளத்தை கவனியுங்கள்.

கொரோனா/கோவித்-19 பற்றிய புத்தம்புதிய தகவல்கள்.
quino-al-4SNUcHPiC8c-unsplash
கொரோனா அவசர தொலைபேசியும் நேரடி தொடர்பும் மறு அறிவிப்பு வரும்வரையில் நிறுத்தப்படுகிறது.

கொரோனா நேர்தொலைபேசியும் நேரடி தொடர்பும் தற்சமயம் நிறுத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. நேரடி தொடர்பும் செயல்படாது (…)

national-cancer-institute-2fyeLhUeYpg-unsplash
இப்பொழுது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவகள் கொரோநா தொற்றியுள்ளதாவென பரிசொதித்துக்கொள்ளலாம்.

இப்பொழுது 18 வயதுக்கு மேற்பட்டவகள் கொரோநா தொற்றியுள்ளதாவென பரிசொதித்துக்கொள்ளலாம். நீங்கள் corona.dk என்னும் இணையதளத்தில் நேரம் ஒதுக்கிகொள்ளலாம். அதன் அறிகுறிகள் இருக்குமானால் உங்கள் வைத்தியர் மூலமாகவும் நேரம் ஒதுக்கி பரீட்சித்துகொள்ளலாம்.

Billede 22-05-2020 kl. 12.11
டேனிஷ் கிறிஸ்தவ பள்ளிகளும் ஏனைய மத நம்பிக்கை ஸ்தலங்களான பள்ளிகள், யூத வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள், பள்ளிவாசல்கள், ஏனைய வழிபாட்டு ஸ்தலங்கள் மே மாதம் 18,2020 இலிருந்து பொதுமக்களுக்கு திறக்கலாம்.

ொறுப்புள்ள விதத்தில் மறுபடியும் திறக்க எல்லா டேனிஷ் கிறிஸ்தவ வழிபாட்டு ஸ்தலங்களும் ஏனைய வழிபாட்டு ஸ்தலங்களும்

Lyngby Hovedgade
டென்மார்க்கை மறுபடியும் திறக்க திட்டம் வந்துள்ளது.

டென்மார்க்கை மறுபடியும் திறக்க 2 ஆம் கட்ட திட்டத்தை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது.

corona
புதிய வளைய பக்கத்தில் கொரோனா வைரஸ் பற்றிய தகவல்கள் 25 மொழிகளில் உள்ளது.

இந்த வலைதள பக்கத்திலும் நேரடி தொடர்பு இலக்கத்திலும் உங்கள் மொழியிலேயே உங்கள் கேள்விகளுக்கு விடை பெறலாம்.

கொரோனா அவசர தொலைபேசியும் நேரடி தொடர்பும் மறு அறிவிப்பு வரும்வரையில் நிறுத்தப்படுகிறது.

மாற்றங்களுக்கு இணையதளத்தை கவனியுங்கள்.