เว็บไซต์ใหม่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ใน 25 ภาษา

เว็บไซต์ใหม่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา ใน 25 ภาษา

ด้วยเว็บไซต์และสายด่วนนี้คุณจะได้รับคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับ
ไวรัสโคโรนาในภาษาของคุณเอง
สายด่วนและการแชทของเรามีพนักงานที่พูดภาษาต่างกัน 25 ภาษา
ระหว่าง 14-16น.
ทุกวันคุณสามารถพูดหรือเขียนกับพนักงานในภาษาของคุณเอง

พนักงานมีข้อมูลล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)แห่งชาติเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาในเดนมาร์กและสามารถตอบคำถามส่วนใหญ่ได้

นอกเวลาที่ 14-16น. คุณสามารถฝากข้อความไว้ในการแชท
และพนักงานจะตอบกลับไม่เกินวันถัดไประหว่าง 14-16น.
เว็บไซต์จะมีข่าวและแนวทางปฏิบัติที่สำคัญจากหน่วยงานของเดนมาร์ก

สภาผู้ลี้ภัยแห่งเดนมาร์กและการวิจัย Als Research ได้สร้างเว็บไซต์นี้
และได้รับทุนจากมูลนิธิ Novo Nordisk
เราทำงานร่วมกับหน่วยงานกลางของเดนมาร์กเพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ที่สื่อสารมาที่นี่นั้นถูกต้องและทันสมัย