ตอนนี้ทุกๆคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถที่จะตรวจสอบเชื้อโคโรนาได้

ตอนนี้ทุกๆคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถที่จะตรวจสอบเชื้อโคโรนาได้

ตอนนี้ทุกๆคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี สามารถที่จะตรวจสอบเชื้อโคโรนาได้ จองเวลาที่ coronaprover.dk

หากคุณมีอาการของโรคโคโรนา คุณยังต้องไปติดต่อทางแพทย์ของคุณเอง