นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 คริสตจักรแห่งชาติและนิกายอื่นๆ สามารถที่จะเปิด โบทถ์ ธรรมศาลา มัสยิด และสถานที่

นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 คริสตจักรแห่งชาติและนิกายอื่นๆ สามารถที่จะเปิด โบทถ์ ธรรมศาลา มัสยิด และสถานที่

นับตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2020 คริสตจักรแห่งชาติและนิกายอื่นๆ สามารถที่จะเปิด โบทถ์ ธรรมศาลา มัสยิด และสถานที่

คล้ายคลึงกัน เพื่อสาธารณชนได้อีก

นี่คือแนวทางสำคัญสำหรับการเปิดใหม่อย่างมีความรับผิดชอบของคริสตจักรแห่งชาติ และลัทธิอื่นๆ สามารถดูแนวทางได้อย่างครบถ้วน ในเวปไซด์ของกระทรวงศาสนจักร (på dansk her)

โทรฯถึงสายด่วนของเราหากมีข้อสงสัยในแนวทางดังกล่าว ว่ามีความหมายต่อคุณอย่างไร และโอกาสที่คุณจะได้ปฏิบัติในทางเชื่อศรัทธาของคุณ

ข้อห้ามในการชุมนุมไม่ได้ใช้กับคริสตจักรสาธารณะ และนิกายอื่นๆ ในสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติ การฝังศพ หรือการทำพิธีศพ ห้ามการชุมนุมไม่ได้ เพราะใช้กลางแจ้งทำพิธีการ

ให้โอกาสสำหรับ –

๐ การอธิษฐาน นมัสการ อธิษฐานวันศุกร์ งานแสดงนิทรรศการ การสารภาพบาปกับบาทหลวง ภาพสะท้อนส่วนบุคคล และอื่นๆ

๐ การตั้งชื่อ การยืนยัน / พิธีศีลมหาสนิท / พิธีทางศาสนายิว การสมรส งานฝังศพ งานศพ และการกระทำที่คล้ายคลึงกันในทาง

 

ศาสนา

 

๐ กิจกรรมคริสตจักรอื่นๆ ในโบสถ์ ธรรมศาลา มัสยิด ศูนย์ชุมชน ห้องโถงโบสถ์ และสถานที่อื่นๆ

กิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ จะต้องดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการห้ามการชุมนุม ยกเว้นแต่การฝังศพ และพิธีงานศพ

กิจกรรมในร่มจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลสำหรับสถานที่ประชาชนเข้าร่วมได้ รวมทั้ง ..

1) ผู้เยี่ยมเยียน 1 คน ต่อพื้นที่พื้น ถ้าพื้นที่พื้นน้อยกว่า 4 ตารางเมตร อนุญาตผู้เยี่ยมเยียนได้ 1 คน

2) เท่าที่เป็นไปได้ ต้องจัดสถานที่สำหรับผู้มาเยี่ยมเยียนสามารถที่จะอยู่ห่างกันได้

3) การจัดทำเอกสารข้อมูลของคณะกรรมการสุขภาพ ใน หรือเกี่ยวกับสถานที่ ซึ่งบุคคลมีอาการติดเชื้อ โคโรน่า Covid-19 ควรจะแยกตัวอยู่บ้าน และสุขอนามัยดี และพฤติกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่

4) พนักงาน อาสาสมัคร และผู้เยี่ยมเยียน จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี และประพฤติกรรมที่เหมาะสม

5) เท่าที่เป็นไปได้ควรมีน้ำและสบู่เหลว หรือแอลกอร์ฮอล (70 – 85 0/0) สำหรับผู้มาเยี่ยมเยียน

6) พนักงาน หรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ จะต้องใช้ถุงมือในการส่งมอบอาหารที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ ถ้าอาหารนั้นๆต้องแตะต้องด้วยมือ

นอกเหนือจากนั้นคณะกรรมการสุขภาพควรให้คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ

อย่าลืมรักษาระยะห่างของคุณ ควรมีอย่างน้อย 1 เมตร ระหว่างแต่ละบุคคล ในสถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อ เช่น การนมัสการซึ่งมีการร้องเพลง ควรจะมีระยะห่างกัน 2 เมตร

นอกจากนี้แล้วอย่าลืมระยะห่างกัน เมื่อมาถึง และเสร็จสิ้นแล้ว

ผู้มาเยี่ยมเยียนที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ ควรพิจารณาให้ดี ว่าควรจะเข้าร่วมในกิจกรรมของคริสตจักรแห่งชาติ หรือในลัทธิอื่นๆหรือไม่ หรืออาจจะหาช่องทางเข้าร่วมโดยวิธีอื่น เป็นต้นว่า online หรือโดยวิธีอื่นๆ

แนวทางในการเปิดคริสตจักรแห่งชาติหรือลัทธิอื่นๆ คือแบบพลศาสตร์ และปรับให้เข้ากับสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง