แผนการเปิดสังคมเดนมาร์ก

แผนการเปิดสังคมเดนมาร์ก

ในวันที่ 7 พ.ค รัฐบาลเดนมาร์ก ได้เปิดเผยแผนการเปิดสังคมเดนมาร์ก ในส่วนของสถานที่ทำงาน และหน่วยงานราชการ
การเปิดสังคมเดนมาร์กทั้งนี้อยู่กับการปฏิบัติและการการแพร่ระบาดของเชื้ออยู่ภายใต้การควบคุม
แนวทางในการปฏิบัติตน เช่นการรักษาระยะห่าง และ ด้านสุขอนามัย ยังคงต้องปฏิบัติต่อไป
ติดต่อสอบถาม สายด่วนภาษาไทย ถ้าคุณมีคำถามหรือสงสัยเกี่ยวกับการเปิดสังคมของเดนมาร์กมีผล
กระทบต่อคุณและครอบครัวหรือไม่ อย่างไร

ร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.
โรงเรียนประถมและมัธยม ระดับเกรด 6-10 เปิดทำการเรียนและการสอน ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. โรงเรียนและหน่วยงานเทศบาลร่วมกันบริหารและจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติด้านสุขอนามัย
การเรียนการสอน และ การสอบที่จำเป็นต้องเข้าร่วมทางกายภาพ สถาบันการศึกษาสำหรับผู้มีความต้องการพิเศษ การศึกษาสายวิชาชีพ และการศึกษาพื้นฐานและการฝีกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อม เปิดทำการตั้งแต่ วันที่ 18 พค.
ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.
โบสถ์ มัสยิด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาอื่น ๆ เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.
พนักงานภาคเอกชนที่ทำงานที่บ้าน
การแข่งขันกีฬาอาชีพที่ไม่มีผู้เข้าชม กีฬาสมัครเล่นและกิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง
ห้องสมุดให้บริการยืมและคืนหนังสือได้ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.
กีฬาสมัครเล่นและกิจกรรมสนทนาการกลางแจ้ง
การสอบของโรงเรียนประจำตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.
สวนสัตว์ที่ผู้เข้าชมสามารถขับรถและอยู่ในรถในขณะเข้าชม เปิดให้บริการได้ทันที

รัฐบาลเดนมาร์กกำลังหารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศซึ่ง รัฐบาลเดนมาร์กจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2563