ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 25 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 25 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

በዚ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታን ህጹጽ መስመር ተለፎንን: ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዘለካ ሕቶታት: ብቛንቛ ኣዴኻ መልሲ ክትረክብ ትኽእል። ህጹጽ መስመር ተለፎንናን መስርሕ መደብ ወግዕናን ብ25 ዝተፈላለዩ ቛንቛታት ዝዛረቡ ሰራሕተኛታት ዝተወደበ እዩ። መዓልታዊ ኣብ መንጎ ሰዓት 14-16 ዘሎ ግዜ፥ ብቛንቛ ኣዴኻ ምስ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ክትጸሓሓፍ ወይ ክትዘራረብ ትኽእል። እዞም ሰራሕተኛታት፥ ካብ ምምሕዳር ጥዕና ዝመጽእ ሓዲሽ ሓበሬታ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ደንማርክ ዝምልከት፥ ኣፍልጦ ኣለዎም፥ ንመብዛሕትኡ ሕቶታትካ ክምልሱ ኸኣ ይኽእሉ።

ድሕሪ ስዓት 14-16 ዘሎ ግዜ ግን ኣብቲ መደብ ወግዒ መልእኽቲ ክትገድፍ ትኽእል፥ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ከኣ ደንጕዩ እንተተባህለ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ኣብ መንጎ ስዓት 14-16 ዘሎ ግዜ ክምልሰልካ እዩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ/ገጽ ኢንተርነት ውን: ምሩጽ ዝኾነ ዜናን ኣገዳሲ ዝኾነ መምርሒ ካብ ሰብስልጣን ደንማርክን ከዳሉ ይኽእል።

ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ኣብ ደንማርክን (Dansk Flygtningehjælp): ምርምር ኣልስን (Als Research) ናይቲ መርበብ ሓበሬታ/ገጽ ኢንተርነት: ዋንነት/ሓላፍነት ኣለዎም።
እቲ ተበግሶ ብኖቮ ኖርዲስክ (Novo Nordisk) ጥፍሒ ይምወል። ናይቲ ዝወሃብ ሓበሬታ ሓቅነት ንምርግጋጽ፥ ምስ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ምምሕዳር መንግስቲ ሓቢርና ንሰርሕ።