መደብ ምፍኳስ ኣብ ዳንማርክ ተዳልዩ ኣሎ።

መደብ ምፍኳስ ኣብ ዳንማርክ ተዳልዩ ኣሎ።

መንግስቲ፥ ዳንማርክ ንምፍኳስ ካልኣይ መድረኽ/እብሪ ኣቕሪቡ። ካልኣይ መድረኽ ምፍኳስ ስጉምትታት፥ ዝተፈላለያ ውልቃውያንን መንግስታውያን ትካላትን ዝሓቖፈ ክኸውን እዩ።

ምፍኳስ ስጉምትታት ዝውሰድ፥ ንጥፈታት ብግቡእ ቅጥዕታት ህዝባዊ ጥዕና ምስ ዝከናወንን፥ መልከፍቲ ኣብ ትሕቲ ምቍጽጻር ምስ ዝህሉን እዩ።

ቕጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን፥ ንኡድ ጽሬት ምሕላውን ኣብ ቦትኡ ይህሉ።

ብዛዕባ ዳግም ምኽፋት ማለት፥ ንዓኻ ይኹን ስድራቤትካ፥ ዘጠራጥር ነገር ሃልዩ፥ ኣብ እዋናዊ ቁጽሪ ስልክና ደውል።

ምሉእ ብምሉእ ምኽፋት ኣዋፈርቲ ኣህለኽቲ፥ ድኳናትን ዓበይቲ ሸቐታትን (11. ግንቦት)

6-10 ክፍሊ ዘለዉ (18 ግንቦት)

ቤት ትምህርትታን ምምሕዳር ከተማን፥ ኣብ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ጥዕና ብምምርኳስ በየናይ ኣገባብ ምፍኳስ ስጉምቲ ይውሰድ ይላዘቡ።

ስነ ምምሃርን ፈተናን ዝምልከት ብኣካል ኣብ ቤት ትምህርቲ ምህላው  (18 ግንቦት)
ተወሳኺ ምፍኳስ ስጉምትታት: STU, EUD, FGU (18 ግንቦት)

ቤት መግብን እንዳ ቡንን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉን ምፍኳስ ስጉምትታት (18 ግንቦት)

ቤተ ክርስትያንን ካልኦት ምእመናንን ምፍኳስ ስጉምትታት (18 ግንቦት)

ስራሕ ኣብ ገዛ ውልቃውያን ትካላት

ሞያውያን ስፖርታውያን ብዘይ ተዓዘብቲ

ምርካብን ምልቃሕን መጻሕፍቲ ናብ/ካብ ቤት ንባብ

ህይወት ስፖርትን ማሕበራትን ኣብ ግዳም

ምዝዛም ኣንፈት ዕጹው ቤት ትምህርቲ (18 ግንቦት)

ትካል መካነ እንስሳታት: በጻሕቲ ኣብ ማኪና ብምኳን ክኽፈት ይከኣል

 

መንግስቲ ምስ ጎረባብቲ ኣህጉራት ይዘራረብ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ናብ ሃገር ምእታው ዝብል ግዝያዊ እገዳ ዶባት ዝምልከትን: ጽኑዕ መገሻዊ መምርሒን: ስጉምቲ ክወስድ እዩ።

መንግስቲ ደንጕዩ እንተተባህለ: ዕለት 1 ሰነ 2020 ውሳኔ ክህብ እዩ።