ንሕማም ኮሮና ዝምልከት፥ ብእዋናዊ ህዝባዊ ተለፎንን ብመርበብ ሓበሬታን ምርኻብ፥ ንግዚኡ ተዓጽዩ ስለ ዘሎ: ከምቲ ልሙድ ርክብ የልቦን።። ከም እንደገና ተበጊሱ ጻዕርታቱ ከካይድ ግን ተስፋ ንገብር። ክመጽእ ንዝኽእል ለውጥታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዓዘብ።

ከም እንደገና ናይ ምቕጻል ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ክሳብ ዝወጽእ፥ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ዝምልከት ብደንሽ ኣብ መርበብ ሓበሬታ/ኢንተርነት coronasmitte.dk:

ብካልእ ቛንቛ ኸኣ ኣብ mino.dk ክትርኢ ትኽእል።

ነብስኻን ብጾትካን ሓሉ