ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 12 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 12 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

በዚ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታን ህጹጽ መስመር ተለፎንን: ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዘለካ ሕቶታት: ብቛንቛ ኣዴኻ መልሲ ክትረክብ ትኽእል። ህጹጽ መስመር ተለፎንናን መስርሕ መደብ ወግዕናን ብ 12 ዝተፈላለዩ ቛንቛታት ዝዛረቡ ሰራሕተኛታት ዝተወደበ እዩ። መዓልታዊ ኣብ መንጎ ሰዓት 17-19 ዘሎ ግዜ፥ ብቛንቛ ኣዴኻ ምስ ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛታት ክትጸሓሓፍ ወይ ክትዘራረብ ትኽእል። እዞም ሰራሕተኛታት፥ ካብ ምምሕዳር ጥዕና ዝመጽእ ሓዲሽ ሓበሬታ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ደንማርክ ዝምልከት፥ ኣፍልጦ ኣለዎም፥ ንመብዛሕትኡ ሕቶታትካ ክምልሱ ኸኣ ይኽእሉ።

ካብ ሰዓት 17-19 ወጻኢ ዘሎ ግዜ: ኣብ ናይ ዝርርብ ገጽ፥ መልእኽቲ ክትገድፍ ትኽእል። ሓደ ሰራሕተኛ ኸኣ እንተደንጐየ ንጽባሒቱ ኣብ መንጎ ሰዓት 17-19:መልሲ ክህበካ ይኽእል። መርበብ ሓበሬታ ውን በየናይ ኣገባብ ንኮሮና ቫይረስ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረክብ ከም ትኽእል ይመርሓካ።

ብዛዕባ መርበብ ሓበሬታ ብሓላፍነት እንሕተት: ናይ ዴንሽ ሓገዝ ስደተኛታትን ምርምር ኣልስን ኢና። እዚ ዝርጋሔ ሓበሬታ ቅኑዕን ወድዓውን ምኳኑ ንምርግጋጽ: ምስ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት መንግስቲ፥ ሓቢርና ንሰርሕ።