ሕቶ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ/ኮቪድ 19 ኣለካዶ?

ኣብቲ ህጹጽ መስመር ተለፎን ኣብ መንጎ ሰዓት 14- 16 ዘሎ ግዜ ደውል: ሕቶታትካ ኸኣ ብትግርኛ ክምለሰልካ እዩ።
ኣብ መንጎ ሰዓት 14-16 ዘሎ ግዜ: በቲ ህጹጽ መስመር ክት ዘራረብ ትኽእል፥ ወይ ውን ኣብ ዝኾነ ግዜ መልእኽቲ ክትሰድድ ትኽእል
ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክንምልሰልካ ኢና። ኣብ ታሕቲ ብወገን የማን ዘላ ኩርናዕ :ሓገዝ ትብል ጠውቕ

ናይ መወዳእታ ዜና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ / ኮቪድ-19
national-cancer-institute-2fyeLhUeYpg-unsplash
ሕጂ ኩሎም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰባት፥ ጸረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክምርመሩ ይኽእሉ። ቁሩብ መልከፍቲ ሕማም ኮሮና ዝተሰምዖ ሰብ ግን፥ ገና ብሓኪሙ ጌሩ ክኸይድ ኣለዎ።

  ሕጂ ኩሎም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰባት፥ ጸረ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክምርመሩ ይኽእሉ። ቁሩብ መልከፍቲ ሕማም ኮሮና ዝተሰምዖ ሰብ ግን፥ ገና ብሓኪሙ ጌሩ ክኸይድ ኣለዎ።

Billede 22-05-2020 kl. 12.11
ቤተ ክርስትያናትንን ካልኦት ምእመናን ከም ቤተ ክርስትያንን፥ ናይ ኣይሁዳውያን ቤተ ጸሎትን፥ መስጊድን፥ ካኦትን፥ ካብ ዕለት 18 ግንቦት 2020 ንህዝቢ ክፉታት ይኾኑ።

ኣገደስቲ መምርሒታት ንሓላፍነታዊ ምፍኳስ ህዝባዊ ቤተ ክርስትያናትን ካልኦት መእመናንን ኣብዚ ስዒቦም ይርከቡ(…)

Lyngby Hovedgade
መደብ ምፍኳስ ኣብ ዳንማርክ ተዳልዩ ኣሎ።

መንግስቲ፥ ዳንማርክ ንምፍኳስ ካልኣይ መድረኽ/እብሪ ኣቕሪቡ። ካልኣይ መድረኽ ምፍኳስ ስጉምትታት፥ ዝተፈላለያ ውልቃውያንን መንግስታውያን ትካላትን ዝሓቖፈ ክኸውን እዩ።

Skærmbillede 2020-04-27 kl. 10.04.21
ኣብቲ ህሉው ኲነታት COVID-19 ከመይ ገይርኩም ሮሞዳን ከምተኽብሩ

Ramadan – tigrinya from UIM on Vimeo.

Skoleskilt
ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ክሳብ ሕሙሻይ ክፍሊ (0-­‐5) ዘለዋ ቤት ትምህርትታትን፥ መዋእለ ህጻናትን በብቝሩብ ድሕሪ ፋሲካ ክኸፍታ እየን።

እንተደኣ ተጠራጢርካ፥ ወይ መዓስን ከመይን ይኸፍታ ርግጸኛ ዘይኮንካ፥ ነቶም ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ወይ መዋእለ ህጻናት ክትራኸቦም ትኽእል። ሕቶታት እንተደኣ ሃልዩካ ፥ ካብ ምሕታት ድሕር ኣይትበል።

corona
ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 25 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

በዚ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታን ህጹጽ መስመር ተለፎንን: ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዘለካ ሕቶታት: ብቛንቛ ኣዴኻ መልሲ ክትረክብ ትኽእል።

ሕቶ ብዛዕባ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ/ኮቪድ 19 ኣለካዶ?

ኣብቲ ህጹጽ መስመር ተለፎን ኣብ መንጎ ሰዓት 14- 16 ዘሎ ግዜ ደውል: ሕቶታትካ ኸኣ ብትግርኛ ክምለሰልካ እዩ።
ኣብ መንጎ ሰዓት 14-16 ዘሎ ግዜ: በቲ ህጹጽ መስመር ክት ዘራረብ ትኽእል፥ ወይ ውን ኣብ ዝኾነ ግዜ መልእኽቲ ክትሰድድ ትኽእል
ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክንምልሰልካ ኢና። ኣብ ታሕቲ ብወገን የማን ዘላ ኩርናዕ :ሓገዝ ትብል ጠውቕ