ንሕማም ኮሮና ዝምልከት፥ ብእዋናዊ ህዝባዊ ተለፎንን ብመርበብ ሓበሬታን ምርኻብ፥ ንግዚኡ ተዓጽዩ ኣሎ።

ክመጽእ ንዝኽእል  ለውጥታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዓዘብ።

ናይ መወዳእታ ዜና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ / ኮቪድ-19
corona
ሓዲሽ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብዝተፈላለዩ 25 ቛንቛታት ሓበሬታ ይህብ።

በዚ ገጽ ኢንተርነት/መርበብ ሓበሬታን ህጹጽ መስመር ተለፎንን: ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ዘለካ ሕቶታት: ብቛንቛ ኣዴኻ መልሲ ክትረክብ ትኽእል።

ንሕማም ኮሮና ዝምልከት፥ ብእዋናዊ ህዝባዊ ተለፎንን ብመርበብ ሓበሬታን ምርኻብ፥ ንግዚኡ ተዓጽዩ ኣሎ።

ክመጽእ ንዝኽእል  ለውጥታት ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተዓዘብ።