Halk Kilisesi ve diğer inanç toplulukları, cami, kilise, sinagog vb. ibadethaneler 8 Mayıs’tan itibaren yeniden açılabilir.

Halk Kilisesi ve diğer inanç toplulukları, cami, kilise, sinagog vb. ibadethaneler 8 Mayıs’tan itibaren yeniden açılabilir.

Halk Kilisesi ve diğer inanç toplulukları, cami, kilise, sinagog vb. ibadethaneler 8 Mayıs’tan itibaren yeniden açılabilir.

Mabetlerin ibadete yeniden açılmasıyla ilgili uyulması gereken başlıca kurallar şöyledir. Kilise Bakanlığının internet sayfasında ilgili tüm kuralları danca dilinde bulabilirsiniz.

İbadethanede dini vecibelerini yerine getirmekle alakalı sorularına hotline danışma hattımızdan cevap bulabilirsin.

Toplu bulunma yasağı kilise ve diğer mabetlerin lokalleri için geçerli değildir. Buralarda, kapasitelerine uygun sayıda kişi birarada bulunabilir. Dışarda yapılan defin ve cenaze törenleri içinde toplanma yasağı geçerli değildir.

Bu aşağıdakilerin yapılmasına imkan vermektedir:

  • Namaz, dua, Cuma namazı, merasim, tefekkür, murakabe vs.
  • Vaftiz, vaftiz töreni, yahudilerin bat mitzvah vaftiz törenleri vb. törenler nikah merasimi, defin ve cenaze törenleri gibi işlemler.
  • Cami, kilise, sinagog, cemaatevleri vb. mabetlerde içerde yapılan diğer faaliyet ve ayinler.

Defin ve cenaze törenleri dışında, dışarda yapılan aktivitelerde toplanma yasağına uyulması gerekmektedir.

Kamuya açık yerlerde, içerde yapılan faaliyetlerde, yetkililerin lokallerle ilgili belirlediği şartlara riayet edilmesi gerekmektedir. Bunlar;

1) 4 metrekarelik bir alanda en fazla bir ziyaretçi bulunabilir. Alan 4 metrekareden küçük ise bir kişinin girmesine izin verilebilir.

2)İç alanlar insanların birbirine mesafeli durabilecekleri şekilde dizayn edilmelidir.

3)Lokallerin içine ve dış girişine; Sağlık Kurumunun, Kovıt-19/Korona vırüs belirtisi taşıyanların evde karantinada kalması,hijyen ve kamuya açık alanlarda dikkat edilmesi gereken hassasiyetin gösterilmesiyle ilgili bilgilendirme plaketi asılacaktır.

4)Çalışan, gönüllü ve ziyaretçilerin, Sağlık Kurumu’nun tavsiye ettiği temizlik ve uyulması gereken kurallara uyma konusunda hassasiyet göstermesi gerekmektedir

5)Mümkün mertebe ziyaretçi ve katılımcıların kullanabileceği su, sıvı sabun veya %70-80 alkol içeren el dezenfektanı bulundurulması gerekmektedir.

6)Lokallerde çalışan ve diğer ilgili kişilerin paketsiz gıdaların tesliminde, teslimat elle olacaksa, eldiven kullanmaları gerekmektedir.

Ayrıca sağlık yetkililerinin bulaşıcılığı önleyici tedbirlerle ilgili tavsiyelere uyulması da gerekmektedir.

Mesafeyi korumaya dikkat etmelidir. Kişiler arasında en az bir metre mesafe olmalıdır.

Örneğin kilise ayini gibi ilahi söylenen ve bulaşma riskinin yüksek olduğu ortamlarda en az iki metrelik mesafe olmalıdır.

Giriş ve çıkışlarda mesafeyi korumaya dikkat etmelidir.

Risk grubundaki kişiler, kapalı alanlardaki toplu ibadetlere katılma konusunda alternatif çözümlere, varsa online/canlı bağlantı yada başka türlü katılım çarelerine başvurabilirler.

Kilise ve diğer mabetlerin, yeniden ibadete açılması dinamik bir süreçtir ve akışa göre değiştirilebilir.