Trang web mới mang đến thông tin về coronavirus bằng 25 ngôn ngữ

Trang web mới mang đến thông tin về coronavirus bằng 25 ngôn ngữ

Với trang web và đường dây nóng này, bạn có thể nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình về coronavirus bằng ngôn ngữ của riêng bạn. Đường dây nóng và tính năng trò chuyện của chúng tôi có đội ngũ chuyên gia ngôn ngữ bao gồm 25 ngôn ngữ. Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ chiều mỗi ngày bạn có thể nói hoặc viết với một nhân viên bằng ngôn ngữ của riêng bạn. Các nhân viên có thông tin mới nhất từ Ủy ban Y tế Quốc gia về coronavirus ở Đan Mạch và có thể trả lời hầu hết các câu hỏi.

Ngoài thời gian từ 14 giờ đến 16 giờ chiếu, bạn có thể để lại tin nhắn trong chức năng trò chuyện và một thành viên của nhân viên sẽ quay lại với câu trả lời, trễ nhất là ngày hôm sau trong khoảng thời gian từ 14 gio đến 16 giờ chiều.. Trang web cũng sẽ mang lại những tin tức được lựa chọn và hướng dẫn quan trọng từ chính quyền Đan Mạch.

Trang web này là Hội đồng Tị nạn Đan Mạch và Nghiên cứu Als. Nỗ lực này được tài trợ bởi Quỹ Novo Nordisk. Chúng tôi làm việc với chính quyền trung ương Đan Mạch để đảm bảo rằng kiến thức được truyền đạt ở đây là chính xác và cập nhật.